Download Gratis Svensk Ordbok 1.0.7 APK

Download Gratis Svensk Ordbok 1.0.7 APK

Description of Svensk ordbok

Ordboksappen speglar innehållet i Svenskordbok utgiven av Svenska Akademien som kom ut i tryckt format år2009. Ordboken utgör en ingående beskrivning av det allmännaordförrådet i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ordensbetydelse och användning i kombination med historiskauppgifter.

Appen bygger på den lexikaliska databas som utarbetats ochvidareutvecklas vid Institutionen för svenska språket, Göteborgsuniversitet. Den innehåller bland annat:

• 65 000 uppslagsord med ingående betydelsebeskrivningar
• 100 000 språkliga exempel och 5 000 idiom
• uttalsuppgifter samt inläst uttal
• uppgifter om ordklass och böjning, ordled och ordbildning
• upplysningar om ordens stil och bruklighet
• särskilda konstruktionsuppgifter
• dateringar av mer än 70 000 ord och betydelser (från före1000-talet till 2000-talet)
• etymologier för cirka 28 000 ord och betydelser
• välkända citat i anslutning till enskilda artiklar
• stilrutor, det vill säga kommentarer om språkriktighet.

I appen kan du söka på ordens grundformer och på ett stort antalböjda former. Tack vare en stavningshjälp hittar du fram till ettuppslagsord även om du är osäker på hur det stavas. Du kan söka pådelar av uppslagsord. Det är också möjligt att söka påflerordsuttryck, till exempel kasta in handduken (’ge upp’). Frånlänkar i ordboksartiklarna kan du också navigera i ordboken ochkomma från en artikel till en annan. Avslutningsvis kan du höra huruppslagsorden uttalas, om du är uppkopplad mot internet.

Appen är utvecklad av Isolve AB i samarbete med ordboksredaktionenvid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.Stavningshjälpen är baserad på algoritmer från Oribi AB.Ordboksappen reflects thecontent of the Swedish Dictionary published by the Swedish Academy,which came out in print in 2009. The dictionary provides a detaileddescription of the general vocabulary of modern Swedish. Theemphasis is on the meaning of words and use in combination withhistorical data.

The app is based on the lexical database developed and furtherdeveloped at the Department of Swedish, University of Gothenburg.It includes:

• 65 000 entries with detailed descriptions significance
• 100,000 linguistic examples and 5000 idioms
• pronunciation data and recorded pronunciations
• information on the part of speech and inflection, ordled and wordformation
• information about the Order’s style and bruklighet
• specific construction tasks
• dating of more than 70 000 words and meanings (from before the1000’s to 2000’s)
• etymologies of approximately 28 000 words and meanings
• famous quotes pertaining to individual articles
• style squares, ie comments on language accuracy.

The app allows you to search the Order’s basic forms and in a widerange of curved shapes. Thanks to a spelling help, you will find upto a dictionary words, even if you are not sure how it’s spelled.You can search for parts of dictionary words. It is also possibleto search the multi-word expressions, for example, throw in thetowel (‘surrender’). From the links in the dictionary articles, youcan also navigate the dictionary and come from one article toanother. Finally you can hear how words are pronounced, if you areconnected to the Internet.

The app is developed by Isolve AB in cooperation with theDictionary editorial team at the Department of Swedish, Universityof Gothenburg. Spelling aid is based on algorithms from OribiAB.
http://bestplaybookapps.org/download/21707/se.svenskaakademien.so16

App Information of Svensk ordbok

App Name Svensk ordbok
Package Name se.svenskaakademien.so16
Version 1.0.7
Rating 4.5 ( 75 )
Size
Requirement Android 4.1 and up
Updated 2017-02-14
Installs 1,000 - 5,000

Tags: , , , ,

Download Gratis SAOL 2.0.0.5 APK

SAOL 2.0.0.5

Version 2.0.0.5

Developer Svenska Akademien

Uploaded Januari 05, 2018 20:34

Filesize 14.5 MB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *