Download SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. 1.0 APK

Download SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. 1.0 APK

Description of SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W.

Segala puji bagi Allah yang mengutuskan paraRasul-Nya dengan membawa
keterangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusiadaripada kegelapan
kepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang MahaAgung lagi Terpuji.
Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-muliapendakwah; Saidina
Muhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikansirahnya sebagai
contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupanmereka; kecil dan besar.
Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat.Oleh itu Allah menjadikan
risalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhikeperluan manusia di
pelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Bagindas.a.w. dan para sahabatnya
yang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allahkesejahteraan fitrah,
kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaran ituAllah memuliakan
mereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepadaseluruh manusia di
muka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkantanah air demi
memperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehinggaberjaya menunaikan
tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikannasihat kerana Allah
dan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidakmampu digambarkan.
Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hariKiamat. Semoga keredhaan
Allah menjadi milik mereka dan milik sesiapa sahaja yang menyintaimereka serta
memperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga harikiamat.
http://bestplaybookapps.org/download/19206/net.andromo.dev280448.app265561

App Information of SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W.

App Name SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W.
Package Name net.andromo.dev280448.app265561
Version 1.0
Rating 4.6 ( 555 )
Size 5 MB
Requirement Android 2.3.3 and up
Updated 2016-09-12
Installs 10,000 - 50,000
Developer

Tags: , , , ,

More from

Download Hukum Sihir & Perdukunan 1.0 APK

Hukum Sihir & Perdukunan 1.0

Version 1.0

Developer islam4all

Uploaded Januari 17, 2018 08:39

Filesize

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *