Free Download Aplikasi SURAH AL-BAQARAH MP3 1.0 APK Gratis

Free Download Aplikasi SURAH AL-BAQARAH MP3 1.0 APK Gratis

Description of SURAH AL-BAQARAH MP3

Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairahr.abahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: Janganlahkamujadikan rumah-rumah kamu perkuburan sesungguhnya syaitan akanlaridari rumah yang dibaca padanya surah al-Baqarah.
Huraian Hadith:
Rumah adalah sebahagian daripada kesempurnaan nikmat pemberianAllahSWT kepada manusia. Rumah menjadi tempat tinggal, tempatberehat danbanyak lagi manfaat lain yang boleh diperolehdaripadanya. Itulahyang dikatakan Ibnu Katsir ketika mentafsirkansurat An Nahl ayat 80Dan Allah menjadikan bagi mu rumah-rumah musebagai tempat tinggal.Justeru mereka yang dikurniakan kemampuanmemiliki rumah sendiritidak kira besar mahupun kecil perlumensyukurinya.
Islam mengajarkan kita tata cara tertentu dalam mendirikanrumahatau menduduki rumah baru iaitu membanyakkan membaca suratAlBaqarah dari ayat pertama sehingga ayat terakhir. RasulullahSAWpernah bersabda yang maksudnya: Bacalah surat al- Baqarah dirumahkalian, kerana sesungguhnya syaitan itu tidak akanmemasukisesebuah rumah yang di dalamnya dibacakan surat al-BaqarahSurahal-Baqarah menceritakan asal usul kejadian manusia, serta asalusulkemurkaan Allah kepada syaitan. Hakikat inilah yangmelemahkansyaitan apabila kita membaca surah tersebut. Iamendedahkankelemahan mereka dan kehormatan kita yang dilantik olehAllah SWTsebagai khalifah di dunia. Dengan membacakan surahal-Baqarahsuasana rumah akan menjadi lebih tenang dan akan dijauhidaripadagangguan syaitan. Jangan pula ketika memasuki rumah barukitamembawa masuk segala perkara baru yang bercanggah denganagamaseperti mengamalkan perkara khurafat dan ritual-ritualsepertimemanggil dukun dan paranormal agar rumah terhindardaripadagangguan syaitan atau perkara-perkara ghaib. Semua inijelasmerupakan perbuatan syirik dan mengundang kemurkaan Allah!Ketikadi rumah sama ada rumah baru atau yang sudah lama didiamijangansekali-kali kita melakukan perkara-perkara yang bolehmengundangsyaitan untuk masuk dan tinggal di dalamnya sepertimembawa masukperkara-perkara haram dan maksiat, menyimpan patungberhala dansebagainya. Mahukah kita mendiami rumah bersama-samasyaitan?Ketahuilah bahawa syaitan sekali-kali tidak akan pernahberhentiberusaha untuk memasuki rumah orang-orang yang berimandengantujuan untuk menyesatkannya.
Semoga kita mendapat keredhaan dari ALLAH SWT….insyaallah

App Information of SURAH AL-BAQARAH MP3

App Name SURAH AL-BAQARAH MP3
Package Name com.andromo.dev352756.app465179
Version 1.0
Rating 4.6 ( 353 )
Size 26.5 MB
Requirement Android 2.3.3 and up
Updated 2016-08-30
Installs 10,000 - 50,000

Tags: , , , ,

Free Download Aplikasi Homemade Recipe (Buat Sendiri) 1.0 APK Gratis

Homemade Recipe (Buat Sendiri) 1.0

Version 1.0

Developer applicationglobal

Uploaded Januari 08, 2018 07:38

Filesize

Free Download Aplikasi Resepi Masakan Kampung 1.0 APK Gratis

Resepi Masakan Kampung 1.0

Version 1.0

Developer applicationglobal

Uploaded Januari 07, 2018 03:02

Filesize 6.7 MB

Download MAKSUD NAMA BAYI DALAM ISLAM 1.0 APK

MAKSUD NAMA BAYI DALAM ISLAM 1.0

Version 1.0

Developer applicationglobal

Uploaded Januari 05, 2018 12:01

Filesize 3.4 MB

Download Gratis MY SURAH 1.0 APK

MY SURAH 1.0

Version 1.0

Developer applicationglobal

Uploaded Januari 04, 2018 13:34

Filesize 5.3 MB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *